Recent Posts

Elektrolyttdrikker – Er det viktig?

For å opprettholde væskebalansen i kroppen så er elektrolytter helt essensielt. Elektrolytter er salt og mineraler, hvor de viktigste er natrium, kalsium, kalium, magnesium og...